stethoscope

PREOPERATIVNA OBRADA U POLIKLINICI HILARUS

U Poliklinici Hilarus možete učiniti pregled prije odlaska na planiranu preporučenu operaciju:

Internistički pregled

EKG

Laboratorijske pretrage  ( KKS, SE, elektroliti, GUK, kreatinin, urea, jetrene probe, testovi koagulacije, urin sa sedimentom, urinokultura)

Krvna grupa i Rh faktor

S povjerenjem nam se obratite i prepustite našem timu stručnjaka.