colon-anatomy

RAK DEBELOG CRIJEVA – VAŽNOST RANOG OTKRIVANJA BOLESTI

Rak debelog crijeva, kolorektalni karcinom (CRC) jedan je od najznačajnijih uzroka pobola i smrtnosti u skupini svih karcinoma. U razvijenom zapadnom svijetu od ukupnog broja umrlih u godini dana otprilike 50% čine smrti zbog kardiovaskularnih bolesti, oko 25% zbog karcinoma, a preostalih 25% čine drugi uzroci. Od ukupnog broja svih karcinoma, karcinomi probavnog trakta zauzimaju vodeću poziciju, a među njima najvišu incidenciju (pojavnost) ima kolorektalni karcinom. Ovi podaci dovoljno govore o važnosti ranog otkrivanja i liječenja ove smrtonosne bolesti.

U podlozi raka debelog crijeva nalaze se genetski i negenetski (okolišni) čimbenici, s time da se smatra da otprilike 70-80% slučajeva CRC nastaje zbog tzv. okolišnih čimbenika. Kao najznačajniji čimbenici rizika za nastanak CRC smatraju se prehrana bogata mastima životinjskog podrijetla i povećana konzumacija mesa (pogotovo crvenog), heterociklički amini (nalaze se u prženim jelima kao i u jelima s ražnja i roštilja), smanjena fizička aktivnost, pretilost osobito centralnog tipa, pušenje te konzumacija alkohola.

Nasuprot rizičnim čimbenicima među protektivne (zaštitne) čimbenike svrstavaju se konzumacija veće količine voća i povrća te vlaknastih namirnica u prehrani (celuloza, inulin, pektin, lignin itd.), tjelesna aktivnost, antioksidansi (vitamini A, C i E), selen, folna kiselina, kalcij, te hormonska nadomjesna terapija u menopauzi.

S obzirom na pobol i smrtnost ove bolesti, diljem svijeta, pa tako i u našoj zemlji, pokrenuti su programi probira (traženja) i ranog prepoznavanja bolesti s ciljem pravovremenog liječenja i smanjenja smrtnosti od ove bolesti. Prema mišljenju stručnjaka gotovo najveći broj slučajeva raka debelog crijeva potencijalno mogu biti izlječivi ukoliko se otkriju u vrlo ranom stadiju. Programi probira provode se testiranjem stolice na skriveno krvarenje. Testiranje stolice vrši se tri uzastopna dana čime se povećava osjetljivost i specifičnost testa. Pozitivna reakcija uvijek predstavlja indikaciju za daljnju dijagnostičku obradu, tj. kolonoskopiju.

Najčešći simptomi koje spominju bolesnici s rakom debelog crijeva su pojava svježe ili crne krvi u stolici, bol u donjoj polovici trbuha i novonastale promjene u načinu pražnjenja stolice. Također dio bolesnika se žali na opću slabost, mršavljenje i anemiju. No u velikom postotku slučajeva tumori debelog crijeva mogu biti bez ikakvih simptoma.

Iz svega navedenoga nepobitna je važnost preventivnih pregleda, testiranje stolice na skriveno krvarenje kao i pravovremeni endoskopski pregledi bolesnika s ciljem ranog otkrivanja, liječenja i smanjenja smrtnosti od ove bolesti.